Masowy otwarty kurs online MammalNet (wersja angielska)

MOŻLIWOŚCI PŁYNĄCE Z NAUKI OBYWATELSKIEJ W CELU POPRAWY OCHRONY SSAKÓW EUROPEJSKICH: otwarty kurs online

BEZPŁATNY KURS ON-LINE

Dla kogo jest ten kurs?

Każdego, kto jest zainteresowany nauką i ochroną przyrody. Uczestniczyć mogą wszyscy, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę z zakresu ochrony przyrody i dowiedzieć się, jak można współpracować z naukowcami i uczestniczyć w obywatelskim projekcie naukowym.
Pedagogów i nauczycieli zainteresowanych środowiskiem i nauką. Dzięki kursom mogą poznać ciekawe narzędzia pracy i zdobyć wiedzę przydatną w projektach klasowych.
Studentów nauk ścisłych, związanych z szeroko pojętą ochroną przyrody.

Data rozpoczęcia:

Moduły będą dostępne od 15 stycznia do 30 czerwca

Pierwszy moduł dostępny od 15 stycznia 2021 r., Pozostałe moduły będą udostępniane sekwencyjnie.

Czas trwania: 4 moduły = 8 tygodni (około 2 tygodnie na moduł).

Szacowany wymagany czas zaangażowania: : 2-3 godziny tygodniowo (aby wypełnić minimalne wymagania). Po zarejestrowaniu się, każdy uczestnik samodzielnie dostosowuje swój czas aby obejrzeć filmy oraz wykonać testy.

Języki: angielski (wersja hiszpańska zostanie również wkrótce wydana)

Wymagania: połączenie internetowe i konto Google

połączenie internetowe oraz konto Google
Liczba miejsc może zostać ograniczona. Studenci, którzy ukończyli poprzednie moduły, otrzymają priorytetowy dostęp do kolejnych modułów.

Organizatorzy

WSPÓŁPRACOWNICY

Społeczeństwo coraz częściej zdaje sobie sprawę z ważnej roli, jaką nauka odgrywa w naszym codziennym życiu. wielu obywateli zaczyna wykazywać zainteresowanie uczestnictwem lub współpracą z nauką. Ruchy, który promują otwartą naukę, a szczególnie te, które promują naukę obywatelską, zapewniają niezliczone możliwości przybliżenia nauki społeczeństwu.

Wielu obywateli onieśmiela nauka, ponieważ uważają, że do współpracy w jej tworzeniu potrzebna jest bardzo złożona wiedza. W rzeczywistość wcale tak nie jest. Wymaga to po prostu motywacji i chęci bycia częścią tej idei. Projekt MammalNet ma na celu zachęcenie obywateli do udziału tym procesie, motywując do gromadzenia informacji na temat rozmieszczenia ssaków w Europie. Oferujemy aplikacje, które ułatwiają gromadzenie danych i stają się narzędziami o dużym potencjale edukacyjnym. Dzięki nim, nawet naukowcy, mogą wzmocnić swoją pozycję w nauce.

Internet i nowe technologie umożliwiają dostęp do dużej i zróżnicowanej grupy osób. Oferujemy bezpłatny kurs online podzielony na moduły, który w poszczególnych swoich modułach umożliwia zapoznanie się ze szczegółami nauki obywatelskiej.

Naszym uczestnikom umożliwiamy:

Zrozumieć zalety otwartej nauki i jej wpływ na rozwój nauki i społeczeństwa oraz tego, w jaki sposób mogą one być aktywną częścią tego ruchu.
Zrozumieć znaczenie poszerzania wiedzy na temat rozmieszczenia ssaków w Europie, aby zachęcić do ochrony różnorodności biologicznej i podejmowania decyzji dotyczących zarządzania populacjami w oparciu o dowody naukowe.
Zrozumieć skąd biorą się potencjalne źródła danych i jak mogą poprawić one wiedzę o rozmieszczeniu ssaków w Europie.
Poznać możliwości oferowane przez różne narzędzia dostępne w ramach projektu MammalNet oraz jak należy kolekcjonować nagrania i korzystać urządzeń z kamerami.
Poznać niektóre projekty i platformy, które aktywnie angażują się w ochronę europejskich ssaków.

Kurs online jest podzielony na 4 moduły, które dotyczą różnych elementów.

– Szkolenie on-line: Cała zawartość będzie dostępna w postaci krótkich filmów, poprzez zorganizowany w tym celu Wirtualny Kampus . Po zarejestrowaniu się, każdy uczestnik samodzielnie dostosowuje swój czas aby obejrzeć filmy oraz wykonać testy w dowolnym momencie.

– Testy on-line: Testy on-line będą składać się z pytań teoretycznych i praktycznych.

MODUŁ I – NAUKA OTWARTA I NAUKA OBYWATELSKA DLA DZIKIEJ PRZYRODY

Jak otwarta nauka i nauka obywatelska mogą pomóc w poprawie ochrony przyrody?

MODUŁ II – WŁASNE OBSERWACJE I POSZERZANIE WIEDZY NA TEMAT SSAKÓW

Jak należy gromadzić dane aby przyczyniać się do rozwoju wiedzy i poprawy ochrony ssaków w Europie?

MODUŁ III – NARZĘDZIA DO ZBIERANIA I KATALOGOWANIA NAGRAŃ SSAKÓW

Narzędzia technologiczne pomagające obywatelom i naukowcom w gromadzeniu i zarządzaniu danymi o występowaniu dzikich gatunków zwierząt.

MODUŁ IV – PROJEKTY I NARZĘDZIA POMAGAJĄCE W OCHRONIE SSAKÓW

Poznawanie projektów i organizacji zajmujących się ochroną przyrody i promocją nauki obywatelskiej.

Każdy z uczestników ma możliwośc otrzymania certyfikatu po ukończeniu kursu. Certyfikat może potwierdzać ukończenie poszczególnego modułu lub całego kursu (4 moduły – pełny certyfikat). Aby otrzymać certyfikat nalezy wypełnić poniższe wymagania:

Certyfikat ukończenia poszczególnego modułu:

Ukończ lekcje online
Zalicz 70% quizów
Wypełnij ankietę dotyczącą kursu

Pełny certyfikat

Ukończ cztery moduły
Zalicz 70% quizów
Wypełnij ankietę dotyczącą kursu

Aby zobaczyć zawartość kursu, musisz się zarejestrować.

Kliknij 'Enroll’ (Zarejestruj się), aby zarejestrować się już dziś.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z projektem MammalNet pod adresem project.mammalnet@uclm.es