Welcome to

Mammalnet

Sve što vam treba je da posetite Prodavnicu Aplikacija (App Store) ili Gugl Plej Radnju (Google Play), odnosno da pronađete i preuzmete iMammalia aplikaciju.

Kada otvorite aplikaciju, možete da odaberete željeni jezik i region iz ponuđenih opcija, ili ako želite možete da koristite verziju na engleskom jeziku.

Slike različitih vrsta sisara omogućiće vam da lako prepoznate vrstu koju posmatrate, a kameri možete pristupiti radi snimanja vrste ili njenih tragova ako su dostupni.

Uputstvo će vam omogućiti da imate više detalja o karakteristikama i prostornoj rasprostranjenosti svake vrste.

Za unos geografskih koordinata možete da koristite GPS svog telefona, ili da utvrdite svoju lokaciju posmatranja na geografskoj karti.

Svi zapisi korisnika biće vidljivi na internet sajtu kako bi ih korisnik mogao pregledati, pretraživati i crtati, a po potrebi i ažurirati ili ispraviti. Isti podaci za prijavljivanje na aplikaciju mogu se koristiti i za internet sajt. Regionalni stručnjaci za sisare će zatim pregledati svaki zapis i prihvatiti ih kao tačne, tražiti dodatne informacije ili ih odbiti.