JAK MOŻNA UCZESTNICZYĆ?

Fotografowie przyrody i użytkownicy fotopułapek

Dlaczego właśnie oni?

Fotografowie przyrody i użytkownicy fotopułapek mają dobre rozeznanie w problemach dotyczących dzikiej przyrody. Dodatkowo, dobrze znają okolice, w których robią zdjęcia, i często spędzają w terenie wiele godzin, obserwując zmieniający się krajobraz i zachowanie dzikich zwierząt. Dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości fotopułapek oraz sprzętu fotograficznego często dokonują szczegółowych obserwacji dzikich ssaków.

Dlaczego warto wziąć udział?

Fotografowie przyrody i użytkownicy fotopułapek często wykonują bardzo dużo zdjęć i rejestrują zachowania dzikich zwierząt, których nie wykorzystują w swojej pracy. Udostępnienie tych materiałów naukowcom może jednak znacznie poszerzyć wiedzę dotyczącą biologii i ekologii ssaków oraz dostarczyć danych o ich rozmieszczeniu.

Jak można uczestniczyć?

Aplikacja mobilna iMammalia pomoże Ci w łatwym i szybkim rejestrowaniu przypadkowych obserwacji ssaków i śladów ich obecności podczas codziennych aktywności. W aplikacji znajdziesz opisy gatunków, które na pewno pomogą Ci w identyfikacji zaobserwowanych zwierząt.

Jeśli chcesz podzielić się swoimi zdjęciami z fotopułapek lub obejrzeć obserwacje wykonane przez innych użytkowników, skorzystaj z aplikacji MammalWeb. Dodatkowo aplikacja MammalWeb zapewnia dostęp do zdjęć z całej Europy, pozwalając na oglądanie gatunków z innych regionów, a w razie potrzeby, udzielenie pomocy w ich identyfikacji.

Osoby posiadające wiedzę specjalistyczną zapraszamy do odwiedzenia zakładki „Naukowcy, specjaliści”, w celu zapoznania się z aplikacją Agouti.