JAK MOŻNA UCZESTNICZYĆ?

Myśliwi i leśnicy

Dlaczego właśnie oni?

Myśliwi i leśnicy posiadają bogatą wiedzę z zakresu tropienia i obserwacji dzikich zwierząt. Te informacje mogą być przydatne do pełniejszego opisania i zrozumienia otaczającego nas środowiska i skutecznego monitorowania populacji dzikich ssaków.

Myśliwi i leśnicy spędzają dużo czasu na łonie natury, gdzie często spotykają dzikie zwierzęta. Wielu z nich w swojej pracy wykorzystuje także fotopułapki. Wszystkie obserwacje mogą pomóc w dokładniejszym opisie biologii i ekologii ssaków, a także w uzupełnieniu danych dotyczących ich rozmieszczenia.

Dlaczego warto wziąć udział?

Myśliwi i leśnicy od dawna współpracują z naukowcami, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Nasz projekt może być dla nich okazją do samodzielnego zbierania danych, pomagających w ochronie przyrody i zrównoważonym zarządzaniu jej zasobami.

Jak można uczestniczyć?

Aplikacja mobilna iMammalia pomoże Ci w łatwym i szybkim rejestrowaniu przypadkowych obserwacji ssaków i śladów ich obecności podczas codziennych aktywności. W aplikacji znajdziesz opisy gatunków, które na pewno pomogą Ci w identyfikacji zaobserwowanych zwierząt.

Jeśli chcesz podzielić się swoimi zdjęciami z fotopułapek lub obejrzeć obserwacje wykonane przez innych użytkowników, skorzystaj z aplikacji MammalWeb. Dodatkowo aplikacja MammalWeb zapewnia dostęp do zdjęć z całej Europy, pozwalając na oglądanie gatunków z innych regionów, a w razie potrzeby, udzielenie pomocy w ich identyfikacji.

Osoby posiadające wiedzę specjalistyczną zapraszamy do odwiedzenia zakładki „Naukowcy, specjaliści”, w celu zapoznania się z aplikacją Agouti.