JAK MOŻNA UCZESTNICZYĆ?

Naukowcy i specjaliści ds. ochrony przyrody i zarządzania populacjami dzikich zwierząt

Dlaczego właśnie oni?

Zdjęcia dzikich ssaków wykonane przy użyciu fotopułapek dostarczają wysokiej jakości danych, które można łatwo zweryfikować.

Obecnie fotopułapki są powszechnie stosowane w badaniach naukowych i monitoringu różnorodności biologicznej m.in. przez:

– naukowców z uniwersytetów i instytutów badawczych;

– parki narodowe i nadleśnictwa;

– agencje rządowe związane ze środowiskiem;

– organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną przyrody i środowiska;

– konsultantów ds. ochrony przyrody.

Grupy te mogą gromadzić dane na temat różnych gatunków dzikich ssaków, ale ich dalsze przetwarzanie jest ograniczone ze względów logistycznych i ekonomicznych. Ponadto, często dochodzi do utraty części informacji: w przypadku gdy projekt naukowy dotyczy tylko jednego konkretnego gatunku i obserwacje pozostałych gatunków są pomijane.

Dlaczego warto wziąć udział?

Aplikacje dostarczane przez MammalNet:

pomagają w zarządzaniu obserwacjami i dzieleniu się nimi z innymi użytkownikami sieci
ułatwiają poprawną identyfikację gatunkową oraz zestawienie danych w formacie wykorzystywanym w analizach naukowych i Globalnej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (GBIF).

Wieloletnie obserwacje prowadzone na bardzo dużym obszarze umożliwią zastosowanie zaawansowanych analiz, które pomogą w wyjaśnieniu wielu istotnych kwestii dotyczących populacji dzikich ssaków w Europie.

Jak można uczestniczyć?

Aplikacja Agouti, która jest dedykowana przede wszystkim naukowcom i specjalistom. Umożliwia łatwe i szybkie tworzenie projektów, mających na celu skuteczne i wydajne zarządzanie obserwacjami.

Ekspertów zachęcamy do korzystania z aplikacji MammalWeb, pozwalającej identyfikować i weryfikować zdjęcia zebrane przy użyciu fotopułapek. Zapewnia ona również dostęp do zdjęć z całej Europy, pozwalając jednocześnie na rozpoznawanie gatunków z innych regionów. W razie potrzeby bez problemu uzyskasz pomoc w identyfikacji obserwacji.

Dla osób mniej zaawansowanych polecamy aplikację mobilną iMammalia, która służy do rejestrowania obserwacji ssaków podczas codziennych aktywności.