Partneri i suradnici

Partneri i suradnici

Različite europske akademske i istraživačke institucije koje rade na istraživanju upravljanja divljim životinjama i očuvanju prirode sudjelovale su u projektu MammalNet. Cilj je promicanje suradnje između istraživača i sudjelovanja građana kako bi se potaknulo prikupljanje podataka o prisutnosti sisavaca. Ta će suradnja pomoći u praćenju divljih životinja na europskom nivou i poboljšati kvalitetu i količinu dobivenih podataka, što pogoduje upravljanju i očuvanju divljih životinja radi donošenja znanstvenih odluka.

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) financira projekt MammalNet. EFSA je stvorena 2002. godine i glavna joj je funkcija pružanje znanstvenih savjeta i priopćavanje postojećih i novih rizika povezanih s prehrambenim lancem. Savjeti se zatim primjenjuju u europskom zakonodavstvu i politikama i na taj način pridonose zaštiti potrošača od rizika u prehrambenom lancu. Kompetencije uključuju sigurnost hrane i hrane za životinje, prehranu, zdravlje i dobrobit životinja, zaštitu bilja i zdravlje biljaka.

Njeni zadaci uključuju prikupljanje znanstvenih podataka i znanja, pružanje neovisnih i ažurnih znanstvenih savjeta o pitanjima sigurnosti hrane, širenje njezinog znanstvenog rada, suradnju sa zemljama EU, međunarodnim organizacijama i drugim dionicima te njegovanje povjerenja u EU sustav sigurnosti hrane koji nudi pouzdan savjet.

Konzorcij sastavljen od vodećih institucija o ekologiji i zdravlju divljih životinja vodit će projekt Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) čiji je glavni cilj prikupljanje podataka o zemljopisnoj rasprostranjenosti, obilju i strukturi populacija odabranih divljih vrsta koje su relevantne za zdravlje stoke i ljudi.

Specifični ciljevi ENETWILD-a su:

Prikupiti postojeće objavljene ili neobjavljene podatke o zemljopisnoj rasprostranjenosti i populaciji odabranih vrsta divljih životinja, potvrditi ih i na zajednički način objediniti u zajedničku bazu podataka.

Promicati i koordinirati generiranje novih podataka o distribuciji i populacijama odabranih vrsta divljih životinja i njihovo modeliranje radi popunjavanja praznina utvrđenih u cilju-1